Tạm ngưng cấp phép mở rộng mạng lưới của TCTD

Theo văn bản này, để có thể hoàn thành mục tiêu của ngành dịch vụ kế toán thuế Ngân hàng đưa tỷ lệ nợ xấu về mức dưới 3% trước 01/10/2015 được Ngân hàng Nhà nước đặt ra tại Hội nghị sơ kết trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 diễn ra ngày 22/6/2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng đã yêu cầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tạm ngưng cấp phép mở rộng mạng lưới của TCTD

Ngày 06/7/2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản 5056/NHNN-TTGSNH về việc tạm ngừng cấp phép mở rộng mạng lưới của tổ chức tín dụng.

Thứ nhất, không xem xét, chấp thuận đề nghị của tổ chức tín dụng ở Việt Nam mở mới chi nhánh, phòng giao dịch, máy ATM, văn phòng đại diện, cung cấp các dịch vụ mới hoặc triển khai các nghiệp vụ kinh doanh mới cho đến khi tổ chức tín dụng Việt Nam hoàn thành những chỉ tiêu xử lý nợ xấu trong năm 2015 theo kế hoạch Ngân hàng nhà nước đã giao và đưa tỷ lệ nợ xấu về dưới mức 3% tổng dư nợ tín dụng trước 01/10/2015.

Thứ hai, các tổ chức tín dụng của Việt Nam không hoàn thành được kế hoạch xử lý các khoản nợ xấu năm 2015 và đưa tỷ lệ nợ xấu về ở dưới mức 3% trước ngày 01/10/2015 cũng sẽ không được xem xét, chấp thuận những đề nghị tương tự nói trên ít nhất đến 31/12/2015. Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ có thông báo về việc hoàn thành kế hoạch xử lý các khoản nợ xấu của từng tổ chức tín dụng.

Thứ ba, tích cực kiểm tra, thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trên toàn địa bàn tập trung triển khai những biện pháp, sử dụng mọi nguồn lực, để đẩy mạnh tình hình xử lý nợ xấu, đảm bảo được hoàn thành mục tiêu ngành Ngân hàng đưa tỷ lệ nợ xấu về dưới 3% trước 01/10/2015.

Cùng ngày, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số 5055/NHNN-TTGSNH yêu cầu chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng có 100% vốn nước ngoài xây dựng kế hoạch và triển khai quyết liệt những giải pháp xử lý nợ xấu để có thể đưa tỷ lệ nợ xấu về mức dưới 3% trước ngày 01/10/2015. Đồng thời, báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) kế hoạch tiến hành xử lý nợ xấu trước 20/7/2015.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Hotline

  Hotline tư vấn:
  0775.131313
  (Giờ hành chính)
  0775.131313
  (24/7)
 • Social