KẾ TOÁN THUẾ – VỊ TRÍ KHÔNG THỂ THIẾU CỦA MỖI DOANH NGHIỆP

Thuế là nguồn thu nhập chủ yếu của quốc gia, do các doanh nghiệp – tổ chức cá nhân đóng góp; các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ đóng thuế, để góp phần vào ngân sách của quốc gia. Để công việc đóng thuế đó được chính xác, không bị thiệt thòi cho bất kỳ doanh nghiệp nào, hay để không bị thất thoát cho công việc thu thuế của nhà nước, người ta sinh ra vị trí dịch vụ kế toán thuế.

KẾ TOÁN THUẾ - VỊ TRÍ KHÔNG THỂ THIẾU CỦA MỖI DOANH NGHIỆP

Kế toán thuế là công việc tính toán các khoản thu chi, lợi nhuận, lãi lỗ để rồi nhập tiền về theo tỷ lệ phần trăm cho nhà nước.

Thông thường, một kế toán thuế thường phải làm các công việc chủ yếu sau:

_ Trực tiếp làm các công việc với cơ quan thuế khi có việc phát sinh

_ Kiểm tra, đối chiếu, lọc các hóa đơn giá trị gia tăng với bảng kê khai đầu vào, đầu ra

_ Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế giá trị gia tăng dịch vụ kế toán trưởng đầu ra của doanh nghiệp theo từng loại thuế suất

_ Lập báo cáo tổng hợp thuế giá trị gia tăng đầu vào hàng tháng của doanh nghiệp theo tỷ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ.

_ Theo dõi tình hình nộp và tồn đọng ngân sách của công ty, hoàn thuế của doanh nghiệp để lên báo cáo

_ Lập báo cáo thuế tổng hợp theo định kỳ hoặc đột xuất.

_ Kiểm tra hóa đơn đầu vào, đánh số thứ tự các hóa đơn để dễ tìm kiếm, phát hiện và phân loại hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan .

_ Hàng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế của Công ty.

_ Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế

_ Lập bảng kê danh sách lưu trữ và bảo quản hóa đơn thuế giá trị gia tăng, VCNB theo thời gian, thứ tự số quyển không để thất thoát, hư hỏng.

_ Cập nhật nhan chóng và kịp thời các thông tin về Luật thuế, soạn thảo thông báo các nghiệp dịch vụ báo cáo tài chính vụ qui định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động kinh doanh sản xuất của Công ty.

KẾ TOÁN THUẾ - VỊ TRÍ KHÔNG THỂ THIẾU CỦA MỖI DOANH NGHIỆP1

_ Cập nhật và theo dõi việc giao nhận hoá đơn chứng từ (mở sổ giao và ký nhận).

_ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ theo hàng tháng, quý, năm.

Cùng với đó, kế toán thuế cũng có những quyền hạn:

_Kế toán thuế có thể đề xuất, đưa ra hướng xử lý đối với các trường hợp hóa đơn, chứng từ cần điều chỉnh lại, hoặc thông báo hủy những hóa đơn không hợp lệ theo quy định hiện hành của Luật thuế.

_ Kế toán thuế có quyền đưa ra nhận xét đánh giá khi có sự chênh lệch, không khớp giữa báo cáo và quyết toán thuế.

_ Hướng dẫn nhân viên kế toán cơ sở lập bảng kê khai thuế theo đúng quy định ban ra.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Hotline

  Hotline tư vấn:
  0775.131313
  (Giờ hành chính)
  0775.131313
  (24/7)
 • Social