Kế toán thanh toán làm những công việc gì?

Các công việc của kế toán thanh toán cần phải làm trong doanh nghiệp là gì?

Chịu sự chỉ đạo, quản lý của cấp quản lý trực tiếp

Tiến hành tổ chức thực hiện những quy định về thủ tục, chứng từ hạch toán vốn bằng tiếng.

Phối hợp với những bộ phận liên quan, tiến hành kiểm tra tính hợp pháp đẩy đủ của các hóa đơn, chứng từ đầu ra đầu vào đảm bảo đúng theo quy định của Nhà nước.

kế toán thanh toán

Tiến hành hạch toán các bút toán có liên quan đến việc thu, chi tiền gửi, tiền mặt. Phản ánh một cách kịp thời các khoản thu chi bằng tiền. Tiến hành kiểm tra, đối chiếu với số liệu thường xuyên với thủ quỹ để có thể đảm bảo giám sát chặt chẽ vốn bằng tiền.

Thực hiện các giao dịch với ngân hàng như việc chuyển tiền, rút tiền, đối chiếu chứng từ, dổ phụ với ngân hàng

Là người phụ trách việc lập, quản lý, tất toán, dịch vụ kế toán thuế giải chấp các hợp đồng tín dụng, những khoản lãi tiền vay, tiền gửi.

Thực hiện việc nộp thuế nhập khẩu, VAT ,… hàng nhập khẩu

Tiến hành lập báo cáo dự kiến thu chi hàng tuần, hàng tháng, cân đối tài chính.

Đảm bảo việc cập nhật, theo dõi các chứng từ một cách trung thực, chính xác, kịp thời. Lưu trữ các chứng từ có liên quan đến công việc theo đúng như quy định. Cung cấp các báo cáo liên quan theo yêu cầu của cấp quản lý.

Nhập số liệu vào phần mềm, khóa sổ và tiến hành lập báo cáo có liên quan đến phần việc chính; khi phát hiện ra lỗi cần phải xửa xóa khi có sự đồng ý của cấp quản lý.

Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của bản mô tả công việc, trong quá trình làm việc nếu có vấn đề chưa rõ thì cần phải  thảo luận ngay với cấp quản lý.

Ngoài ra, trách nhiệm của kế toán viên còn được quy định một cách cụ thể trong các tài liệu nội bộ khác.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Hotline

  Hotline tư vấn:
  0775.131313
  (Giờ hành chính)
  0775.131313
  (24/7)
 • Social