Hướng dẫn kê khai thuế tncn

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực tiếp đánh vào những người có thu nhập cao, bao gồm công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công tác, lao động ở nước ngoài có có thu nhập và các cá nhân không mang quốc tịch Việt Nam nhưng định cư không thời hạn tại Việt Nam có thu nhập và người nước ngoài có thu nhập tài Việt Nam.

Trước khi tiến hành kê khai thuế thu nhập cá nhân thì phải tính ra được số thuế mà cá nhân phải nộp. Có thể sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai

1. Hồ sơ khai thuế tncn

Thông thường kế toán doanh nghiệp sẽ thưc hiện khai thuế thu nhập cá nhân cho các cá nhân có thu nhập từ tiền lương hàng tháng

+ Nếu kê khai thuế theo tháng thì dùng mẫu: TNCN theo tháng

+ Nếu kê khai thuế theo quý thì dùng mẫu: TNCN theo quý

Việc kê khai thuế theo tháng hay theo quý được xác định như sau:

– Tổ chức cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trờ lên thì thực hiện khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý.

2. Thời hạn nộp tờ khai thuế tncn

– Nếu doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế theo quý thì hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân là ngày 30 của tháng sau quý.

– Nếu doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng thì hạn nộp là ngày 20 của tháng sau. Nộp tờ khai là phải nộp luôn tiền thuế.

3. Nơi nộp tờ khai thuế TNCN

Nôp tờ khai cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp của đơn vị của mình thông qua hệ thống kê khai thuế qua mạng.

Hướng dẫn kê khai thuế tncn – Kế toán thuế S3

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Hotline

  Hotline tư vấn:
  0775.131313
  (Giờ hành chính)
  0775.131313
  (24/7)
 • Social