Báo cáo tài chính là gì

Báo cáo tài chính là các báo cáo kế toán có nhiệm vụ cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp cho các đối tượng quản lý thuế, ngân hàng…

Tùy theo mỗi nước, có hệ thống báo cáo tài chính riêng, đồng thời các nước hiện nay cố gắng tuân thủ theo Hệ thống tiêu chuẩn tài chính quốc tế chung.

Đứng trước vấn đề này doanh nghiệp nào cũng muốn nắm trong tay một đội ngũ kế toán giàu kinh nghiệm hiểu biết về nghiệp vụ kế toán nhưng thực tế thì những nhân viên đó rất ít, hiện nay có rất nhiều nhân viên kế toán tốt nghiệp hàng năm nhưng chưa biết được công việc cụ thể là gì bởi kiến thức trường lớp không thể giúp gì cho công việc kế toán thực tế. Sau đây chúng tôi sẽ giúp bạn biết được một bộ báo cáo tài chính hàng năm cần phải có những gì

1. Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

– Đối với những sổ sách quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cần có những điều sau

+ Kết quả hoạt động kinh doanh sản xuất: kê khai hoạt động kinh doanh sản xuất dành cho người nộp thuế thuộc các ngành nghề kinh doanh thông thường

+ Chuyển lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh: Kê khai xác định số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế của người nộp thuế.

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi

2. Lập báo cáo tài chính

– Để thực hiện một bộ báo cáo tài chính năm cho doanh nghiệp thì phải nắm rõ tính hình kế toán của doanh nghiệp đó để lựa chọn bộ báo cáo tài chính phù hợp …

– Đối với sổ sách cần lập trên chỉ tiêu báo cáo tài chính gồm có:

+ Bảng cân đối kế toán

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sản xuất

+ Lưu chuyển tiền tệ

3. Sổ sách cần thiết khác

Ngoài những điều trên thì một bộ báo cáo tài chính còn cần những sổ sách khác:

– Thuyết minh báo cáo tài chính: có vai trò giải thích và bổ xung cho bộ báo cáo tài chính về tình hình hoạt động kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp mà các bản báo cáo khác không có hoặc không được chi tiết về tình hình của doanh nghiệp.

– Tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước: báo cáo việc phát sinh thuế phải nộp trong kỳ như thuế gtgt, thuế môn bài, thuế tiêu thụ đặc biệt và một số loại thuế khác

Báo cáo tài chính là gì – Kế toán thuế S3

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Hotline

  Hotline tư vấn:
  0775.131313
  (Giờ hành chính)
  0775.131313
  (24/7)
 • Social